ตัวแทนประจำประเทศไทย

บริษัท นิว พีเอ็นเอช กรุ๊ป (ไทยแลนด์) จำกัด
88/8 ม.1 ถ.345 ต.บางคูวัด อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000

โทรและแฟกซ์:+66(0)2-101-8877